MGLTOKEN бол таны үнэ цэнэтэй цахим хөрөнгө

Бид таны хөрөнгө болон итгэлийг хамгаална

MGLTOKEN гэж юу вэ?

MGLTOKEN ICO нь хөрөнгө оруулагчдад зориулсан төвлөрсөн бус арилжааны платформ бүтээхэд үндсэн зорилго нь оршино. Уг платформоор дамжуулан Форекс, Дотоодын болон гадаадын хувьцаа, Крипто эксченжийн үйлчилгээг нэг дансаар авах бөгөөд эдгээр зах зээлүүдийн магадлал өндөр арилжааны сигналаар хангагдах юм.

ОЛОН УЛСЫН АУДИТ

Компани жилийн ашгийг нийт активын 30%-50%-ийн өгөөжтэй байхаар төлөвлөсөн бөгөөд компанийн санхүүгийн тайланг олон улсын аудитын байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулан олон нийтэд танилцуулах үүрэг хүлээнэ

АРИЛЖААНЫ СИГНАЛ

MGLTOKEN эзэмшигчид зах зээлийн анализ, зах зээлийн судалгаа, арилжааны үнэ цэнэтэй сигналыг хүлээн авах болно

АРИЛЖААНЫ ШИМТГЭЛ БУУРУУЛАХ

MGLTOKEN ICO –оос 2000 ам.доллар болон түүнээс дээш хөрөнгөөр худалдан авсан харилцагч MGL all-in-one платформоор дамжуулан форекс, хувьцаа, крипто валютын арилжаанд оролцохдоо 1 жилийн хугацаанд стандарт шимтгэлээс 50% хөнгөлөгднө

ТОКЕН УСТГАХ

Ашиг хувиарлаагүй тохиолдолд ашгийн 80 хүртэлх хувиар зах зээл дээрээс токен худалдан авч устгана

АШИГ ХУВААРИЛАХ

Компанийн цэвэр ашгийн 80 хүртэлх хувиар токен эзэмшигчдэд ашиг хувиарлаж болно. Ашиг хувиарлах хөрөнгийг etherum-аар гүйцэтгэнэ

LEVERAGED FOREX

Валют, Үнэт металл, Таваар, CFDs, Индекс, Крипто валют, Опшин

MARKET ANALYST TEAM

Зах зээлүүдийн судалгаа, Суурь болон техник шижилгээ, Магадлал өндөр арилжааны сигнал

STOCK MARKET

Бирж 37+, Хувьцаа 20000+, ETF 200+, Бондууд, Futures 200+

CRYPTO EXCHANGE

USD дээр суурилсан, MGLTOKEN-ний эсрэг крипто валют арилжихад шимтгэл 50% бага.

Арилжааны платформын шийдэл

MGL ALL IN ONE Платформыг ашигласнаар

All in one platform нь гурван зах зээлийг нэгтгэх буюу форексын зах зээл, крипто зах зээл болон гадаад, дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээрх ойролцоогоор 30 000+ нэр төрлийн бүтээгдхүүнд хөрөнгө оруулалт хийх, арилжаанд оролцох боломжийг хөрөнгө оруулагчдад олгоно. Үүнд: СFDs индекс болон хувьцаа, таваар 9000+ дээш, Фючерс 200+ дээш, үнэт цаасууд ( 19000+ дээш хувьцаа, 3000+ дээш ETF, бонд 40+ дээш), Форекс 110 дээш, Крипто валют 100 дээш

 • Төвлөрсөн бус платформ
 • Аюулгүй ажиллагаа хялбар бүртгэл
 • Олон брокер дээр данстай байх шаардлагагүй
 • Зах зээл хооронд хөрөнгө шилжүүлэхэд зөвшөөрөл шаардахгүй
 • Арилжаанд оролцож ашиг олох боломжит циклээс хоцрохгүй
 • Зах зээлүүдийн өдөр бүрийн үнэ цэнэтэй анализ
 • Бага шимтгэл, их ашиг

Бидний зорилго

Бүгдэд хүртээмжтэй хөрөнгө оруулалтын цогц үйлчилгээ

Дэлхийн хаанаас ч дансаа удирдах, хэрэглэхэд хялбар аппликэшн

MGLTOKEN таны үнэ цэнэтэй цахим хөрөнгө байх болно

...

Токений зарцуулалт

Token structure

 • Олон улсын аудитын компаниар ICO Crowdfunding-ийн зарцуулалтыг хянуулах компаний хариуцлага
 • MGLTOKEN эзэмшигчдэд хөрөнгийн зарцуулалтыг тайлагнах хариуцлагатай систем
 • Токений үнэ цэнийг тогтвортой өсгөх бизнесийн шийдэл
 • Компаний үнэ цэнийг бүтээх туршлагатай баг

Арилжааны платформын шийдэл

MGL ALL IN ONE Платформыг ашигласнаар

 1. Токений зарцуулалт

  2016 оны 2-р улирал

  Форексын брокерын үйлчилгээг нэвтрүүлж, харилцагчдад үйлчлэх болсон

 2. Төслийн санаа

  2017 оны 4-р улирал

  Бид форексын брокерийн үйлчилгээг үзүүлэх явцад харилцагч болон хөрөнгө оруулагчдад үүсч буй хүндрэл бэрхшээл зэргийг үйл ажиллагаандаа тусган авч сайжруулах арга замыг шийдвэрлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх төсөл боловсруулсан нь Mgl all in one платформыг бүтээх юм.

 3. MGL Token ICO

  2018 оны 5 сарын 18 - 7 сарын 18

  MGL Token Crowdfunding хугацаанд хувьцааны болон крипто эксченжүүдтэй холбогдох гэрээ хэлцэлүүд хийгдэнэ. Mgl all-in-one плаформ хөгжүүлэлтийн ажил эхэлнэ.

 4. MGL Token Эксченж дээр арилжаалагдаж эхлэх

  2018 оны 8-р сарын 1- 2018 оны 09 сарын 15

  Mgl token өөрийн эксченж дээр арилжаалагдаж эхэлнэ. Mgl all-in-one платформын хөгжүүлэлт эхний хувилбарын тест, Mobile app хөгжүүлэлт эхний хувилбарын тест

 5. Тусгай зөвшөөрөл авах

  2018 оны 3-р улирал

  СЗХ-ноос үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тусгай зөвшөөрөлүүд авах. Үүнд зөвхөн хувьцааны арилжаатай холбоотой зөвшөөрлүүдийг СЗХ-оос авна. байна. (гадаад, дотоодын хувьцааны арилжаанд зуучлах брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ)

 6. MGL all-in-one платформ, mobile application нээлт ба санхүүгийн цогц үйлчилгээг эхлүүлэх.

  2018 оны 4-р улирал

  Mgl all-in-one платформыг ашиглаж эхлэх бөгөөд боломжтой үйл ажиллагааг хөрөнгө оруулагч, харилцагчиддаа үзүүлж эхлэх бөгөөд Маркетингийн үйл ажиллагаа эхэлнэ.

 7. Олон улсын аудит

  2019 оны 1-р улирал

  MGLTOKEN ICO –оор татсан хөрөнгийн зарцуулалтыг олон улсын аудитын байгууллагаар баталгаажуулан олон нийтэд, танилцуулах.

MGLTOKEN худалдан авах

Token Sale

MGL token Contract Address

0x02B95035c862d704A6e052B5BC7D26E01aD43307.
The following address is for the MGL token contract. It is NOT a deposit address. Please Do NOT send tokens to it. To deposit, use the Deposit form in the Tokensale platform.

Төлбөрийн хэрэгсэл

Referral

MGL token - ийг найздаа санал болгох

MGL token худалдан авагч нь MGL token ICO –г найздаа санал болгосноор токен худалдан авсан хөрөнгийн 10%-ийг урамшуулал болгон авна. Жишээ нь таны санал болгосон найз 1 bitcoin-оор MGL token худалдан авсан бол танд 0.1 bitcoin таны dashboard данс дээр нэмэгдэх ба та Softcap дууссаны дараа зарлага хийх, эсвэл MGL token худалдан авах боломжтой байна. Үүнтэй адилаар Etherum, ам.доллар, төгрөгөөр MGL token худалдан авбал таны дансанд 10%-тай тэнцэх харгалзах урамшуулал бодогдон орно.

...

Дуусах хугацаа

2018 - 07 - 18 00:00:00 UTC

Бидний баг

ЛХАГВАСҮРЭН ЭНХТАЙВАН

CEO

Баярсайхан АМАРБАЯСГАЛАН

CFO

Мэргэн ЧИНЗОРИГ

Manager

Мэндээ ЭНХЗУЛ

COO

Баттүвшин ГҮНБИЛГҮҮН

Мanager

Шийлэгбат САМДАН

CEO